Termos de Uso

Este documento indícalle tamén que tratamento damos á información que recollemos sobre a súa visita. Esta información aplícase aos datos sobre:

 

Visitas á nosa web

Persoas que se acollen á lei de protección de datos.

Información xeral do Sitio web

En cumprimento do establecido polo artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, a continuación, ofrécese a información xeral do Sitio web:

 

Titular:  Vego Supermercados  SAU

Dirección:

 

C/ Gambrinus 11

 

Polígono  Agrela

 

15008 A Coruña

Contacto: vegalsa@unnovoxeitodefacergalicia.com ou 981 179 300

C.I. F.: A36651313

 

As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, “as Condicións Xerais”) rexen o acceso e a utilización, por parte do Usuario, do Sitio web www.unnovoxeitodefacergalicia.com (en diante, “o Sitio web”). Por medio da aceptación das presentes Condicións Xerais, o Usuario manifesta:

 

Que leu, entende e comprende o aquí exposto.

Que asume todas as obrigacións aquí dispostas.

A utilización do Sitio web atribúe a condición de Usuario do Sitio web (en diante, “o “Usuario”) e implica a aceptación de todos os termos incluídos nestas Condicións Xerais. O Usuario debe ler atentamente as presentes Condicións Xerais cada vez que acceda ao Sitio web, xa que o mesmo e estas Condicións Xerais poden sufrir modificacións.

 

O titular do Sitio web se reserva a facultade de realizar, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, calquera modificación ou actualización dos seus contidos e servizos; das presentes Condicións Xerais e, en xeral, de cuantos elementos integran o deseño e configuración do Sitio web.

 

Acceso ao Sitio web

 

O acceso ao Sitio web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polo Usuario.

 

Necesidade de Rexistro

 

Con carácter xeral, para acceder aos contidos do Sitio web non será necesario o Rexistro do Usuario. Con todo, a utilización de determinados servizos e contidos poderá estar condicionada ao Rexistro previo do Usuario. No seu caso, os datos introducidos polo Usuario deberán ser exactos, actuais e veraces. En calquera momento poderán ser revogados e terá acceso a toda a información referente á achega dos seus datos.

 

Normas de utilización do Sitio web

 

O Usuario obrígase a utilizar o Sitio web e todo o seu contido e servizos conforme ao establecido na lei, a moral, a orde pública e nas presentes Condicións Xerais. Así mesmo, obrígase facer un uso adecuado dos servizos e/ou contidos do Sitio web e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito, que atenten contra os dereitos de terceiros e/ou que infrinxan a regulación sobre propiedade intelectual e industrial, ou calquera outras normas do ordenamento xurídico aplicable.

 

O Usuario obrígase a non transmitir, introducir, difundir e poñer a disposición de terceiros, calquera tipo de material e información (datos, contidos, mensaxes, debuxos, arquivos de son e imaxe, fotografías, software, etc.) que sexan contrarios á lei, a moral, a orde pública e as presentes Condicións Xerais. A título  enunciativo, e en ningún caso  limitativo ou excluínte, o Usuario comprométese a:

 

Non introducir ou difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de  apología do terrorismo ou que atenten contra os dereitos humanos.

Non introducir ou difundir na rede programas de datos (virus e software nocivo) susceptibles de provocar danos nos sistemas informáticos do provedor de acceso, os seus provedores ou terceiros Usuarios da rede Internet.

Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente e nos tratados internacionais.

Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que constitúa publicidade ilícita ou desleal.

Non transmitir publicidade non solicitada ou autorizada, material publicitario, “correo lixo”, “cartas en cadea”, “estruturas  piramidales”, ou calquera outra forma de  solicitación, excepto naquelas áreas (tales como espazos comerciais) que fosen exclusivamente concibidas para iso.

Non introducir ou difundir calquera información e contidos falsos, ambiguos ou inexactos de forma que induza a erro aos receptores da información.

Non  suplantar a outros Usuarios utilizando as súas claves de rexistro aos distintos servizos e/ou contidos do Sitio web.

Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, patentes, marcas ou  copyright que correspondan aos titulares do Sitio web ou a terceiros.

Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación do segredo das comunicacións e a lexislación de datos de carácter persoal.

O Usuario obrígase a manter indemne a  unnovoxeitodefacergalicia. com ante calquera posible reclamación, multa, pena ou sanción que poida vir obrigada a soportar como consecuencia do incumprimento por parte do Usuario de calquera das normas de utilización antes indicadas, reservándose, ademais,  unnovoxeitodefacergalicia. com o dereito para solicitar a indemnización por danos e prexuízos que corresponda.

 

Uso de  cookies por  Vego Supermercados  S.A.U

 

As  cookies son pequenos arquivos de texto que son creados no seu computador polas páxinas web que visita.

O seu uso é común e frecuente na web xa que permite ás páxinas funcionar, ou funcionar de maneira máis eficiente. Un exemplo de uso de  cookie é un carriño da compra, que permite agregar produtos ao mesmo e finalizar o pedido no momento que vostede desexe.

O  site  unnovoxeitodefacergalicia. com utiliza  cookies coas finalidades que se  listan a continuación:

 

Cookies propias de  unnovoxeitodefacergalicia. com, completamente anónimas, utilizadas para mellorar o uso do sitio web.

Cookies de Google  Analytics utilizadas para medir o comportamento do usuario no sitio web.

Cookies de Google  Ads utilizadas para medir o comportamento do usuario en relación á publicidade de tipo dobre  click.

 

Practicamente todos a navegadores web permiten establecer as  cookies que se aceptan a través das opcións de configuración. Para saber máis sobre as  cookies, incluíndo como ver as  cookies que se crearon no seu computador, como xestionalas e borralas visite www.allaboutcookies.org (en inglés)

 

Se desexa deixar de ser seguido por Google  Analytics visite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Cookies de  YouTube

 

No noso sitio inserimos unha serie de vídeos de  YouTube da nosa canle oficial en  YouTube usando o modo de privacidade mellorada de  YouTube. Este modo pode chegar a crear  cookies no seu computador no caso de que visualice algún destes vídeos, con todo  YouTube non gardará ningún tipo de información persoal que lle permita identificarlle polo feito de visualizar un vídeo co modo de privacidade mellorada. Para saber máis pode visitar  YouTube’ s  embedding vídeos  information  page.

 

Exclusión de Responsabilidade

 

Unnovoxeitodefacergalicia. com non asume ningunha responsabilidade sobre a actualización deste Sitio web para manter a información actualizada, nin garante que a información publicada sexa precisa nin completa. Por tanto, o Usuario debe confirmar que a información publicada sexa precisa e completa antes de tomar ningunha decisión relacionada con calquera servizo ou contido descrito neste Sitio web.

 

O acceso do Usuario ao Sitio web non implica para  unnovoxeitodefacergalicia. com a obrigación de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños.

 

unnovoxeitodefacergalicia. com non se responsabiliza dos danos producidos no software e equipos informáticos dos Usuarios ou de terceiros durante a utilización dos servizos ofrecidos no Sitio web.

 

unnovoxeitodefacergalicia. com non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Sitio web durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

 

Contidos e servizos enlazados a través do Sitio web

 

O servizo de acceso ao Sitio web inclúe dispositivos técnicos de ligazón, directorios e mesmo instrumentos de procura que permiten ao Usuario acceder a outras páxinas e Portais da internet (en diante, “Sitios Enlazados”). Nestes casos,  unnovoxeitodefacergalicia. com só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos Sitios Enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da  ilicitud e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida. No caso de que o Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados poderá comunicarllo a  unnovoxeitodefacergalicia. com, sen que en ningún caso esta comunicación comporte a obrigación de retirar a correspondente ligazón.

 

En ningún caso, a existencia de Sitios Enlazados debe presupoñer a formalización de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación de  unnovoxeitodefacergalicia. com coas manifestacións, contidos ou servizos provistos.

 

unnovoxeitodefacergalicia. com non coñece os contidos e servizos dos Sitios Enlazados e, por tanto, non se fai responsable polos danos producidos pola  ilicitud, calidade,  desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos Sitios Enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable a  unnovoxeitodefacergalicia. com.

 

Propiedade intelectual e industrial

 

Todos os contidos do Sitio web, entendendo por estes, a título meramente  enunciativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software,  links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual de  unnovoxeitodefacergalicia. com ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación recoñecidos pola normativa vixente en materia de propiedade intelectual sobre os mesmos.

 

As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son titularidade de  unnovoxeitodefacergalicia. com ou terceiros, sen que poida entenderse que o acceso ao Sitio web atribúe algún dereito sobre os mesmos.

 

Nulidade e ineficacia das cláusulas

 

Se calquera cláusula incluída nas presentes Condicións Xerais fose declarada total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia tan só afectará á devandita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, subsistindo as presentes Condicións Xerais en todo o demais, considerándose tal disposición total ou parcialmente por non incluída.

 

Lexislación aplicable

 

Estas Condicións Xerais rexeranse e interpretarán conforme á lexislación española.